گشت ارشاد به کیافانها کھیں؟

اسنا نوشت: در روزهای اخیر چند اکانت در فضای مجازی با انتشار تصاویری از یک خودروی مرتبط با پلیس، از بازگشت گشت‌های امنیت اخلاقی به این شهر خبر داده بودند که امکان تایید آن وجود ندارد و به نظر می‌رسد ساختگی رسانه ای است

در همین راستا پیگیری های خبرنگار نشان داد در روزهای اخیر گشت های امنیتی در شهرستان رسالت اخلاقی نداشته اند. همچنین بررسی تصویر توزیع شده نیز نشان می دهد که این خودرو تنها یک خودرو متعلق به پلیس بوده که در روزهای اخیر در نقاط مختلف شهر در حال تردد یا توقف بوده است، زاویه تصویر ثبت شده نیز به گونه ای است که نمی توان متصل به گشت ها امنیت یک دانش اخلاقی است.

پلیس از آنها در ماموریت های مختلفی استفاده می کند که گشت های امنیت اخلاقی تنها یکی از آنهاست و بنابراین با توجه به تصویری که دست به دست می شود نمی توان نتیجه گرفت که این گشت ها به سطح شهر بازگشته اند، به ویژه اینکه پیگیری ها نیز از منابع رسمی بازگشته است.

Tiana Fitzpatrick

دوست حیوانات در همه جا. متخصص موسیقی برنده جایزه. کافه قهوه. ارتباط دهنده. کاوشگر. متعصب الکل

تماس با ما