نامزدی وزیر در مجمع اعلام شد

در ستیت علینی امروز- سه شنبه 29 شهریور- مجلس شوری اسلامی نامش کے کے کے کے کے کے ورفہ کے اعلام شد.

به گزارش ایرنا، محمدهادی زاهدی وفا، اقتصاددان 59 ساله و دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه اتاوا کانادا است. وی در سال های گذشته عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری شستا، ریاست هیات مدیره هلدینگ صنایع نوین، ریاست هیات مدیره رایتل و عضویت در شورای عالی توسعه اسلامی – توسعه ایرانی.

در سوابق مدیریتی زهدیوا معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، نماینده وزارت اقتصاد در شوراها و کمیسیون های تخصصی شورای عالی تحقیقات و فناوری (ATF)، شورای اقتصاد ، کمیسیون اقتصادی کشور، شورای پول و اعتبار و شورای عالی انرژی قابل مشاهده است

وی همچنین عضو سابق کارگروه نفت ویژه، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، وزارت تنظیم بازار، اداره تدابیر ویژه اقتصادی، شورای عالی امنیت ملی، کارگروه تحول اقتصادی، شورای عالی ویرایش برنامه پنجم، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای سرزمین آمیش، کمیته عالی آمار، کمیته اهداف ملی توسعه هزاره و کارگروه ویرایش آیین نامه ها. حمایت از صادرات غیرنفتی را در کارنامه خود دارند و امروز با معرفی رئیس جمهور، گزینه پیشنهادی وزارت کار به مجمع معرفی شده است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم