دیدار مدیرین بانک ایران زمین از شب غرب کیشور

به منظور بازدید از شعب و دیدار با همکاران مدیریت شعب استان های غرب کشور، مدیر امور شعب استان، مدیر امور نگهبانی و مدیر سرمایه انسانی توسعه بانک ایران، به این استان ها سفر کردند.

به روگول پولب بازار به نیھل از لکنگا کے در این سفر مدیران ارشد بانک از شعب تحت مدیریت غرب استان های کرمانشاه، ایلام، کردستان و همدان بازدید کردند و ضمن دیدار با همکاران از نزدیک در جریان مسائل روز و دیدگاه های آنان قرار گرفتند.

همچنین در نیمه اول سال جاری جلساتی با موضوع اثربخشی نیروی انسانی ماهر در دستیابی به اهداف تعیین شده با حضور روسیه و دستیاران شعب برگزار شد.

علیرضا یارقلی مدیر امور حراست بانک ایران زمین گفت: این مدیریت نیز به عنوان مشاور و مورد اعتماد همکاران می باشد. Yarqli در پیاین وکیری بیش از پیش علی به کیتی امانداران کیمیل مردون نزد بانک ایران زمین شد.

در این جلسه محمد حسینی کناوی مدیر امور شعب استانی ضمن بررسی عملکرد شعبه کیشور غرب این منطقه را دارای پتانسیل مطلوبی دانست و گفت: با وجود همکاران فداکار و پرتلاش در شعبه کیشور غرب، مراجعین خدمات بانک ایران از کیفیت بالایی برخوردار است و ذی نفعان مورد نظر خواهند بود.

علی فتاحی مدیر امور توسعه سرمایه انسانی در پایان به بیان مطالبات در خصوص رفاه کارکنان و اهداف آتی بانک پرداخت و گفت: همکاران با حضور در دوره های آموزشی می توانند علاوه بر ارتقای سطح دانش خود به معرفی خدمات بانک به مشتریان به بهترین شکل ممکن و این موضوع اولویت های سرمایه انسانی است.

دیدار با مدیران بانک ایران

Noe Gilbert

علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. طرفدار الکل علاقه مند به فرهنگ پاپ مادام العمر. یک آدم فداکار قهوه

تماس با ما